Projekt | Kritik i diagram

Kvalitativ och kvantitativ litterär kritik 1997–2002

Under åren kring sekelskiftet publicerade vi recensioner här på webbplatsen. Så icke längre, men recensionerna finns kvar…


diagram av recension

Noam Chomsky Makt, lögner och motstånd
Ordfront 1999. Översättning av Hans O Sjöström.

Genre intervjuer och essäer.

Strategi Upplysningsmannen, anarkisten och lögndetektorn Noam Chomsky hyllar förnuftet och sanningen. Hans vittomfattande, närmast encylopediska kunskaper om internationell och amerikansk politik genererar relativiserande exempel och vändningar av traditionella synsätt. Det är å ena sidan klargörande och uppfordrande, å andra ett konstaterande av konkreta exempel på en orubblig förljugen makt- och propagandamaskin. Och Chomsky är i denna volym inte fullt så konspiratorisk som sitt rykte.

Argument ”I dagens värld anser jag att en övertygad anarkist bör ha som mål att försvara vissa statliga institutioner mot angrepp och att samtidigt försöka öppna dem för ett mer meningsfullt deltagande från allmänhetens sida – för att till sist i ett mycket friare samhälle avveckla dem, under förutsättning att man kan nå fram till de riktiga förutsättningarna.”

Kulmen ”När man talar om världshandelns tillväxt är det till största delen ett skämt man talar om. Det som växer är en komplicerad samverkan mellan centralstyrda organisationer i en skala lika omfattande som kommandoekonomierna.”

Slutsats ”Att säga sanningen till makten är ingen speciellt hedervärd syssla. man måste vända sig till en publik som betyder något. Dessutom (här kommer ytterligare en viktig reservation) bör den inte betraktas som publik utan som en församling med samma intressen som man själv där man hoppas kunna göra en konstruktiv insats. Vi bör inte tala till utan med.”

Göran Dahlberg