Projekt | Kritik i diagram

Kvalitativ och kvantitativ litterär kritik 1997–2002

Under åren kring sekelskiftet publicerade vi recensioner här på webbplatsen. Så icke längre, men recensionerna finns kvar…


diagram av recension

Jean-Philippe Toussaint TV
Albert Bonniers Förlag 1998. Översättning av Suzanne Ekelöf.

Genre roman (essäroman).

Strategi Efter berättarjagets inledande konstaterande ”Jag har slutat titta på TV”, faller princip efter pricip. Han ställer i ordning allt för att kunna skriva den där boken, ett arbete som istället kommer att bedrivas när han simmar eller promenerar omkring i parker. Och allt kretsar fortfarande kring tomrummet, bristen – TV:n, som alla envist hävdar att de knappt alls tittar på.

Argument ”Jag hade för övrigt redan lagt märke till att det i allmänhet ofta fanns ett slags reserverad och skuldmedveten blygsel när det gällde att tala om de känslor som var och en kunde ha i förhållande till TV:n, och att alla gjorde det med en viss motvilja, precis som om det handlade om en allvarlig sjukdom som, långtifrån att beröra en bara på ett indirekt sätt, angick en å det allra närmaste.”

Kulmen ”Ett av televisionens särdrag, när man inte tittar på den, är nämligen att få oss att tro att någonting skulle kunna hända om man satte på den, att det skulle kunna hända något mycket mer uppseendeväckande och oväntat än vad som vanligen händer oss i livet. Men denna förväntan är fåfäng och naturligtvis ständigt lurad, för det händer aldrig någonting på TV, och minsta tilldragelse i våra egna liv berör oss alltid mer än alla dessa katastrofala eller glädjande händelser som man kan få bevittna på TV.”

Slutsats Det är svårt, mycket svårt, att komma undan.

Göran Dahlberg