Projekt | Kritik i diagram

Kvalitativ och kvantitativ litterär kritik 1997–2002

Under åren kring sekelskiftet publicerade vi recensioner här på webbplatsen. Så icke längre, men recensionerna finns kvar…


diagram av recension

Jack Weatherford Pengar
LeanderMalmsten 1998. Översättning av Öjevind Lång.

Genre kulturantropologisk historia.

Strategi Jack Weatherford är antropolog och försöker närma sig frågan om vad pengar är snarare genom allehanda artefakter, utvikningar, anekdoter, stickspår, etymologier, än genom analytiskt-hypotetiskt resonerande. Det är drivet, lärt, ordrikt, och bitvis politiskt sprängstoff.

Argument Så snart någon börjar få kontroll över pengarnas form, uppfinns någon ny teknik och kampen börjar igen. Efter salt (salary kommer från det latinska sal, som betyder salt), tobak, choklad, timmer, korn, mandlar, boskap (kapital och cattle har samma ursprung), majs, kokosnötter, teblad, ris, smör, torsk, skapades mynten i Lydien för nästan tretusen år sedan; under renässansen befriades pengarna ytterligare genom bankväsende och sedlar; och nu, när mynt och sedlar bara utgör 8 procent av alla världens dollar, är pengarna inte längre ett medel. de har blivit marknaden. ”De nya pengarna är renodlad makt.”

Kulmen Innan guldmyntsfoten övergavs kunde pengar ganska lätt översättas (och lösas in mot) guld, nu har inte pengar något självständigt värde utan bygger helt på tro, tillit och regeringars påbud. ”När Franklin Roosevelt lät USA lämna guldmyntsfoten hade han lovvärda skäl till det – först att göra slut på depressionen och sedan att slåss i andra världskriget.”

Slutsats Pengarna och dess institutioner kommer få allt större makt, och under en övergångsperiod kommer det att finnas flera olika penningsystem (t ex på Internet), och kampen om pengarnas form kommer hårdna. ”Vi står nu inför pengarnas tidsålder.”

Göran Dahlberg