Projekt | Kritik i diagram

Kvalitativ och kvantitativ litterär kritik 1997–2002

Under åren kring sekelskiftet publicerade vi recensioner här på webbplatsen. Så icke längre, men recensionerna finns kvar…


diagram av recension

Paul Hirst & Grahame Thompson Myten om den globala ekonomin
Atlas 1998. Översättning av Lillemor Ganuza Jonsson.

Genre Globaliseringskritik.

Strategi Genom en analys olika aspekter av den populära beskrivningen ”den globala ekonomin” och att sätta det i ett historiskt perspektiv hävdar man att det är en ganska ihålig myt. Kritiken är trovärdig och närmast förödande, även om författarna gör det lite enkelt för sig genom att ibland diskutera globaliseringen alltför statiskt och tala om nationalstaterna som de enda möjliga konstitutionellt förankrade territorierna. Men några utopier förespeglas inte heller, de avslöjas.

Argument Ekonomin är förvisso internationaliserad, men knappast global: transnationella företag är sällsynta och multinationella företag är beroende av sitt hemland; scenen domineras fortfarande till stor del av de nationella ekonomierna; det är snarare direktinvesteringar än kortfristiga kapitalflöden som skapar tillväxt; det ”globala” flödet syftar fortfarande egentligen på relationerna mellan Nordamerika, EU och Japan (75 % av utländska investeringar, 60% av det totala flödet) – två tredjedelar av jorden är i det närmaste försvunna ur den globala modellen.

Kulmen ”Det hindrar inte illiterata politiker och ideologiskt besatta nationalekonomer från att hävda att Storbritannien kommer att bli mer ’konkurrenskraftigt’ om lönerna sänks till svältnivåer. Hur de ’konkurrerar’ med sina likar i Jakarta och Shanghai står inte klart, eftersom de de flesta okvalificerade tjänster aldrig kommer att bli någon vara att bedriva internationell handel med. /?/ Den sortens politiska strävanden har inte sin grund i något ’globalt’ tryck, utan källan är en brokig samling av inhemska intressegrupper som använder sig av denna retorik för att sko sig själva och feg undfallenhet bland dem som borde komma med klara politiska alternativ, en försagdhet som underbyggs av tron på de globala konkurrenshoten.”

Slutsats Globaliseringsbegreppet är politiskt förlamande. Vi behöver nya begrepp och strategier utgående från internationell och regional samordning, nationell mobilisering och politisk tilltro.

Göran Dahlberg