Projekt | Kritik i diagram

Kvalitativ och kvantitativ litterär kritik 1997–2002

Under åren kring sekelskiftet publicerade vi recensioner här på webbplatsen. Så icke längre, men recensionerna finns kvar…


diagram av recension

Anthony Giddens Modernitetens följder
Studentlitteratur 1996. Översättning av Joachim Retzlaff.

Genre Sociologisk guidebok.

Strategi Med utgångspunkt i moderniteten och dess ”ångest som hemsöker oss alla” leder oss Giddens med hjälp av begrepp som urbäddning, tillit (”inte så mycket ett plötsligt beslut att göra en satsning som ett tyst accepterande av det faktum att omständigheterna är sådana att andra alternativ är uteslutna”), risk och ontologisk trygghet, via intimitetens omvandling, mot den utopiska realismen.

Argument Radikaliserad modernism, inte postmodernism.

Kulmen ”Hur skulle en kritisk teori utan garantier skulle kunna se ut i slutet av det tjugonde århundradet? Den måste vara sociologiskt sensitiv, dvs alert registrera de immanenta institutionella omvandlingar som moderniteten ständigt öppnar mot framtiden; den måste vara politiskt, ja geopolitiskt taktisk genom att inse att moraliska övertygelser och ”god tro” i sig kan vara farliga i en värld med risker med ödesdigra följder; den måste utveckla modeller för det goda samhället som varken är begränsade till nationalstaternas sfär eller till modernitetens institutionella dimensioner; och den måste inse att en emancipatorisk politik måste förbindas med en livspolitik eller en självförverkligandets politik.”

Slutsats ”Men detta är inte i första hand ett uttryck för en kulturell fragmentering eller för subjektets upplösning i en ’värld av tecken’ utan centrum. Det är en process som på en och samma gång utmärks av en omvandling av subjektiviteten och en global social organisering.”

Göran Dahlberg