Projekt | Kritik i diagram

Kvalitativ och kvantitativ litterär kritik 1997–2002

Under åren kring sekelskiftet publicerade vi recensioner här på webbplatsen. Så icke längre, men recensionerna finns kvar…


diagram av recension

Anders Olsson Gunnar Ekelöf
Natur och Kultur, Litterära profiler 1997.

Genre Introduktion till Gunnar Ekelöfs liv och dikt.

Strategi Visa hur motiv eller teman i Ekelöfs dikt återkommer i olika former. Klarlägga inspirationskällor och söka förbindelser mellan Ekelöfs dikt och liv.

Argument

Kulmen ”Hela hans (Ekelöfs) diktning kan ses som ett oavbrutet försök att återskapa ett oavbrutet försök att återskapa ett stört modersförhållande.”

Slutsats ”Ekelöf är en tillbakablickande poet, till synes vigd åt ett trauma eller ett sår som oupphörligt tvingar fram nya formuleringar, bara för att åter suddas ut av vågornas dyningar.”

Ulf Karl Olov Nilsson