Projekt | Kritik i diagram

Kvalitativ och kvantitativ litterär kritik 1997–2002

Under åren kring sekelskiftet publicerade vi recensioner här på webbplatsen. Så icke längre, men recensionerna finns kvar…


diagram av recension

Charlotte Brady Villfarelser
Wahlströms & Widstrands 2000.

Genre genre

Strategi 88 sidor dikter, indelat i två avdelningar: ”Överföringar” och ”Beräknad ankomst”; samtliga dikter bär någon av titlarna ”vincent”, ”viola”, ”embryo” eller ”saga”. Något slags förhållande och brevväxling antyds, ”embryo” tycks vara där som ett tredje element och dikterna som betitlats ”saga” har en mer kommenterande karaktär.

Argument Charlotte Brady (tidigare Rindvi) följer upp debuten från 1997 med Och den fula ängelsen föll med en diktsamling där hon inte sällan odlar ett slags spretig, drastisk, slängig, stil:

(viola)
det är omöjligt att imitera formen
av en människa som äter
frukost, duschar och plockar
ur diskmaskinen medan en annan
människa håller på att dö

några minuter dör, det är okey
för ingen orkar räkna dom
ingen orkar hålla reda på slagen
tickningarna och varven
för allting går ändå
och fortsätter åt samma håll

det finns lingonsylt i kylen
och lite hjortronsylt

det är väl ändå ingen ursäkt
för ett förhållande (sid 67)

Diktsamlingen återkommer ofta till något slags yta kontra djup tematik: ”ingenting finns ju bakom”, ”en kopia av en kopia, ett ingenting-eget”.
I enlighet med detta återkommer ordet tv vid flera tillfällen, tex i följande passage:

varje dag görs om till tv-sändningar
vars bilder oavbrutet stencileras in
i hjärnans hundratvå kanaler

allting börjar om
går i repris i morron (sid 32)

Kulmen Mest gillar jag Bradys laborerande med ett slags pseudomatematiska formler, som t ex följande tänkvärdhet: ”zinkvita stjärnor + överförd smitta = nya glosor” (sid 51)

Slutsats Det är sällan som Villfarelser lyckas framföra någonting pregnant eller originellt, men några gånger kan man finna en del lyckade formuleringar: ”jag säger allt med din handstil för att du ska förstå” (sid 65), ”hon har ord för tårar: tårar” (sid 69). Diktsamlingen bjuder annars enligt mitt förmenande på genomgående eleganta grafiska lösningar (undantaget det alltför grälla omslaget); dikterna ser helt enkelt bra ut på sidorna. Hon använder parenteser, kolon, kursiver, plus och likhetstecken, ett och annat <, och hon spegelvänder ordet "spegelvänd", allt med ackuratess och urskillning.

UKON