Projekt | Kritik i diagram

Kvalitativ och kvantitativ litterär kritik 1997–2002

Under åren kring sekelskiftet publicerade vi recensioner här på webbplatsen. Så icke längre, men recensionerna finns kvar…


diagram av recension

Peter Handke Timmen när vi inte visste något om varandra
Symposion 1997. Översättning av Ulf Peter Hallberg.

Genre Teaterpjäs helt utan repliker. Boken innehåller dessutom dagboksanteckningar till pjäsen, intervjumaterial, en kort text av Handke samt en längre kommentar av översättaren över Handkes teaterproduktion.

Strategi Beskriv människor som går över ett torg.

Argument ”Om publiken har glädje av den här pjäsen så ligger det i betraktandet /?/ Låt mig slippa modernismen! Jag är själv som åskådare glad om jag bara kan se på. Finns det något vackrare än att se på? Jag upplever sällan att jag ser på. Det är teater i stånd till.”

Kulmen ”Och sedan ser det ut som om han just tänker säga något, han tar sats, tecknar med händerna som skanderar, med armarna som höjs mot himlen, med de sträckta axlar, med det vaggande huvudet, de ljudlöst vibrerande läpparna, de vidgade näsborrarna, de höjda ögonbrynen, emellanåt till och med genom att vidga höfterna, hur hans tal utvecklas. /?/ En och annan av åskådarna tycks förstå honom intuitivt, nickar, nickar åter, bokstaverar med; han gnolar redan, så att säga antydningsvis, om och om igen, i olika tonlägen. Plötsligt förstummas han, som om han nu skall börja tala, men han förbli dock stum, blir uttryckslös, låter sig betraktas på det viset.”

Slutsats Pjäsen saknar slutsats.

Ulf Karl Olov Nilsson