Projekt | Kritik i diagram

Kvalitativ och kvantitativ litterär kritik 1997–2002

Under åren kring sekelskiftet publicerade vi recensioner här på webbplatsen. Så icke längre, men recensionerna finns kvar…


diagram av recension

Jack Miles Gud, en biografi
Rabén Prisma 1997. Översättning av Eva Strömberg Krantz.

Genre biografi över litterär gestalt.

Strategi Fokus förskjuts från de mänskliga aktörerna till den gudomlige, huvudpersonen i den hebreiska Bibeln Tanak (motsvarande, förutom ordningen, Gamla Testamentet). En Gudsbild framträder så genom att ett antal aspekter av personligheten i tur och ordning extraheras och föga vördnadsfullt analyseras: skapare, förgörare, vän i familjen, befriare, lagstiftare, länsherre, erövrare, fader, domare, bödel, hustru, rådgivare, garant, djävul, åskådare, ensling.

Argument Den västerländskt ganska omedvetna, och naiva, Gudsbilden kan fördjupas genom kunskap. Och bli medveten.

Kulmen ”Vad gäller de konkreta detaljerna i hur Gud vill att människorna skall vara upptäcker han dem först efter hand. Hans beteende är alltid ytterst självsäkert, men han meddelar inte och tycks inte ens känna till alla sina planer i detalj eller i förväg. Gång på gång är Gud missnöjd med människorna, men ofta nog verkar det som att han endast i och genom sin vrede upptäcker just det som behagar honom.”

Slutsats ”Det som gör Tanak till ett litterärt konstverk är just dess sätt att förvandla ett folks religiösa föreställningar till en karaktär, Herren Gud, och dess historiska erfarenhet till en intrig.”

Göran Dahlberg