Projekt | Kritik i diagram

Kvalitativ och kvantitativ litterär kritik 1997–2002

Under åren kring sekelskiftet publicerade vi recensioner här på webbplatsen. Så icke längre, men recensionerna finns kvar…


diagram av recension

Peter Brown Makten och det heliga
Bonnier Alba Essä 1997. Översättning av Annika Persson.

Genre Gå-bakom-den-välkända-berättelsen-historisk essä.

Strategi Språnget visas som ett kontinuum, en historia. Genom trovrdigt lärd stil för han oss förbi (tyvrr dock ej genom) den trygga och självklara berättelsen, mot fler och nya nyanser av hur europas samhällsordning kom att identifieras med en exklusiv religion. Men för det otränade ögat framsåtr bokens kristiska och eventuellt nydanande anspråk som tämligen inom-akademiska frågor.

Argument Kristendom är, till stora delar, hedendom organiserad på ett nytt sätt – en symbolisk form för utövandet av makt.

Kulmen ”Det vi kallar ’kristningsprocess’ kan aldrig skiljas helt från den mera omfattande diskussion om den auktoritet – dess natur och former – med vars hjälp en universell kristen kyrka omärkligt kom att ersätta ett universellt imperium.”

Slutsats Det handlade inte (ett inte som frutsätter en skaplig kännedom om senantikens historia) om Konstantins omvändelse, utan om den styrande klassen som i lojalitet med de gemensamma symboliska formerna jagade privilegier.

Göran dahlberg