Projekt | Kritik i diagram

Kvalitativ och kvantitativ litterär kritik 1997–2002

Under åren kring sekelskiftet publicerade vi recensioner här på webbplatsen. Så icke längre, men recensionerna finns kvar…


diagram av recension

Isaac Bashevis Singer Skuggor över Hudsonfloden
Brombergs 2000. Översättning av Birgit Edlund.

Genre Postum exilroman i teodicéproblematikens tecken.

Strategi Isaac Singer spelar upp till dans och låter filosofen, tvivlaren och den evigt handfallne Hertz Grein larma och göra sig till i fyrtiotalets judiska New York. Melodin känns igen från tidigare produktion, men är här mollstämd

Argument Som en gång rättrogen jude har Grein svårt att finna en mening i den Nya Världen där religionen sakta sönderfaller i assimilationens spillror. Som alltid hos Singer försöker människorna handla rätt- men allt blir fel. Ansatt av rotlöshet och passioner förvecklar sig Grein i en typisk singersk härva av älskarinnor, otrohet och svek. Han sviker inte bara sig själv, utan också sin hustru och sina två älskarinnor. I försöket att hålla tron på den förlösande kärleken levande gör Grein flera flyktförsök tillsammans med olika kvinnor, bara för att finna att flykten endast fungerar som idé och dröm.

Kulmen ?Nej, jag kan varken tro på Gud eller på människan. Det är den bittra sanningen. Grein satt alldeles stilla. Men om man måste välja mellan Gud och människan var Gud att föredra. Människan var verkligen oväsentlig. Även om Gud var en mördare var han åtminstone en stor mördare, en listig mördare, en mördare som förtryckte miljarder världar i all evighet. Till och med Spinozas uppfattning av Gud som den eminenta orsaken till allt var mer trösterik än alla löften som utfärdades av människor.?

Slutsats Detta är en mycket svart Singer. Men svart är en rik färg.

Sara Lesch