Projekt | Kritik i diagram

Kvalitativ och kvantitativ litterär kritik 1997–2002

Under åren kring sekelskiftet publicerade vi recensioner här på webbplatsen. Så icke längre, men recensionerna finns kvar…


diagram av recension

Johan Bergström I skuggan av R
Korpen 1999.

Genre En roman med dubblerande och på något sätt sammanvävda historier. Triangeldrama, eller kanske snarare triangelkärlek. ?Drama? förutsätter kanske otrohet. I detta fall är det en kärlek med tre som minsta gemensamma nämnare, inte som en typisk manlig fantas

Strategi Boken är en närgången studie av ung kvinnas utforskande av konsten, begäret och identiteten. Denna studie speglas av historien om Henri-Pierre Roché, han som skrev Jules et Jim och Deux Anglaises et le continent, och det är alltså R som enligt titeln skuggar. Två parallella historier i olika tidsplan som är som reflekterar varandra. Genom denna spegling och återspegling får man veta mer om båda historierna än något berättande i traditionell mening skulle kunna ge.

Argument Kärleken är inte en. Begäret är inte ett. Konsten är begäret.

Kulmen Det kommer en dag när Hannah inte längre är en alldeles ung experimenterande kvinna. När ålder och vana tvingar henne att inse att detta, hennes liv, inte är något övergående. Det här är mitt liv, så här är livet för mig. Priset är högt, kanske för högt. Men alternativen är dödliga.

Slutsats Detta är en bok skriven av en medelålders man om unga kvinnors problem att inordna sig i den heterosexuella könsordningens tyranni. Helt utan pekpinnar, utan moralism, utan att framhäva eller idealisera några av de val som görs av huvudpersonerna. Inte heller något voyeuristiskt i betraktandet. Boken är tyvärr anskrämligt korrekturläst, och skulle också ha mått bra av en viss tuktning. Ibland känner man att Bergström oroar sig över att vara ute på djupt vatten och inte till fullo vågar lita på att historien bär. Då träder han fram och lägger saker till rätta. Det hade inte behövts. De två parallella historierna är bärkraftiga var och en för sig och tillsammans är de faktiskt oemotståndeliga.