Projekt | Glänta stöder näringslivet


Den senaste tidens finanskris har gjort det tydligt hur viktig, och bräcklig, kapitalismen är. Förlaget och tidskriften Glänta vill i detta prekära läge visa sitt stöd för näringslivet. Som tjänstemän inom kulturbranschen vet vi vad lågkonjunktur vill säga. Mot bakgrund av våra egna erfarenheter vill vi dela med oss av det vi har till en finansbransch i kris. Vi vill påminna om kulturminister Adelsohn Liljeroths kloka ord för ett par år sedan: ”Skulle vi leva på marknadens villkor skulle en hel del kultur få slå igen.” När nu inte heller finansmarknadens aktörer kan leva på marknadens villkor vill vi solidariskt bidra med vårt kulturella kapital. Det handlar inte om kortsiktiga bidrag eller någon tillfällig respirator – Gläntas engagemang är långsiktigt. Vi tror oss ha know-how att dela med oss av, men vi ser naturligtvis också en intressant målgrupp i finansproletariatet. Näringslivssponsring är ingen välgörenhet!

Finanssponsring kan vara en känslig sak – det finns så mycket fördomar i svang. Därför några klargöranden om kulturens intressen i allmänhet:

• Du säljer inte din själ genom att sponsras av kulturen; eftersom ingen har några pengar är försäljning och köp sällan inblandade överhuvudtaget.

• Tänk inte i termer av motprestationer och krav; att bli sponsrad handlar om dialog, positiva cirklar, teamwork! Kulturlivets aktörer ser helst ett långsiktigt samarbete byggt på gemensamma förutsättningar: avsaknaden av ekonomiskt kapital.

• Man förlorar inte sitt självbestämmande genom att låta sig sponsras. En liten logotyp på bilen, mobiltelefonen eller tabletten skadar väl ingen? Och vad betyder väl en sådan utfästelse i jämförelse med de ideal, den bildning, den etik & moral, de värderingar kulturen kan bidra med!

• Du behöver inte ha vare sig kofta, manchesterkavaj eller palestinasjal när du går på möten i kulturlivet, men klädkoder ska heller inte underskattas.

• Avdragsgillt eller ej, det spelar ingen roll längre. Det är lika bra att vänja sig vid att det inte blir några vinster.

Och så några matnyttiga råd för att bibehålla entusiasmen i den vardagliga verksamheten bland gräsrötterna på börsgolvet:

• Gör inte det andra säger åt dig att göra, gör det du själv brinner för. När det går tungt är det bara ett tecken på hur viktigt det du gör är!

• Du behöver inte leva utan pengar, det finns sätt: du kan t ex ordna en stödfest för kapitalets frihet och få in hundratals kronor på lådvin som du säljer i små plastglas – hundraprocentig avans!

• Fastna inte i ett kortsiktigt lönsamhetsperspektiv, risken finns att du missar de stora visionerna. Livet är så mycket mer än hausse och baisse. Exempelvis är det oerhört viktigt att utveckla sin kompetens i att skriva stipendieansökningar.

• Satsa på populärfinans istället för finfinans – sluta upp med elitistiska, pretentiösa konstigheter och ägna dig åt sådant vanligt folk kan förstå sig på!

• Visst kan det vara tungt att inte ha en arbetsplats att gå till, ingen som behöver en. Men kom ihåg att du kämpar för något högre och viktigare!

• Det viktigaste är att trivas och ha kul. Visst är det en njutning att se kapitalet växa! Men man kan inte räkna med att alltid få betalt för sin passion. Det kan sticka i ögonen på folk.

• I tider av motstånd är det viktigt att minnas att du genom din insats fungerar som ett föredöme för de unga människor som drömmer om en framtid inom finansvärlden. Vetskapen om detta är en minst lika fin belöning som det vackraste bokslut.

• Det har hävdats att en konstnär måste vara entreprenör, men glöm inte att också det omvända gäller: prova att byta ut kontoret mot en dragig källarlokal eller varför inte ditt eget köksbord. Arbeta nattskift på äldreboende medan du dagtid söker utvecklingsstöd och stipendier på ditt lokala bibliotek. Ta vara på kreativiteten! Se möjligheterna!

• Ta alla chanser att visa upp det du gör. Sammanhanget är mindre viktigt – det avgörande är att du blir sedd! Förr eller senare kommer någon att intressera sig för din verksamhet. Tills dess kan du glädjas över att själv utvecklas under arbetet.

• Om du trots denna samling handfasta råd inte får livet att gå ihop, så kan du ju alltid skaffa dig ett vanligt jobb och ägna dig åt ditt finansintresse på fritiden.