Projekt | Filosofibaren


Filosofibaren

De 29 texter som presenteras nedan publicerades från början i två sedan länge slutsålda nummer som samlade texter från Glänta filosofibar mellan 1998 och 2001. Filosofin ställs här mot vår tids politiska och teoretiska utmaningar samtidigt som aktualiteten och sprängkraften hos olika tänkare prövas.


Hösten 1998 öppnade Glänta filosofibar på Atalante i Göteborg. Ett trettiotal stolar och några marmorbord hade införskaffats. Vi förväntade oss ett mindre samtal, men fler än hundra personer kom och fortsatte att komma varannan måndag. Det blev alltså ett annat slags samtal, som också så småningom pågick parallellt på Södra teatern i Stockholm.

Filosofibaren ville pröva aktualiteten och den politiska sprängkraften hos olika tänkare genom historien, till en början sådana som sysselsatt sig med frågor om det modernas betydelse. Målet var och förblev att bringa liv i tankesystem som riskerade att bli till stelnade anekdoter och lättvindiga fraser, att levandegöra filosoferna genom att undersöka vad de går för i ljuset av en ny tids utmaningar.

De föreläsare som inledde varje filosofikväll talar här till oss i textens form – mer eller mindre präglade av det ursprungliga muntliga sammanhanget: en personlig utläggning och diskussion av en viss tänkares teorier inför och med en publik. Filosofibaren tog inte sin utgångspunkt i tanken att det finns en uppsättning lärdomar och sanningar att hämta ur den filosofiska traditionens garderob. Filosofibaren var, och är i och med denna återpublicering, lika mycket ett folkbildningsprojekt som ett rum för kritisk reflektion över filosofins möjligheter och gränser. Syftet var inte att tillhandahålla allmänna presentationer, utan att föra in och pröva tankesystemen i vårt samhälle, ett annat än det i vilka filosoferna själva verkade. Inte blott tänka tankar om den filosofiska reflektionen, utan också tänka med den. Andra har sedan fortsatt detta samtal: Freuds bar, Filosoforum, Tankeverket och en mängd filosoficaféer runt om i landet. Även Glänta har fortsatt med enstaka filosofibarer, kortare serier och andra liknande arrangemang. Under 2011 dök Gläntas filosofibar sporadiskt upp igen med föreläsningsserien ”Biomakt, begär och rasism” i samarbete med Clandestino institut som pågick varje måndag under hela våren på Clandestinoinstitutet i Göteborg.