2014-12-14 | Alliansen stryper stödet till kulturtidskrifter – agera nu


I fredags meddelade kulturutskottets ordförande Per Bill (M) att de beslutat att sänka produktionsstödet till kulturtidskrifter med 15 miljoner kronor, ett stöd som tidigare legat på 19 miljoner. Stödet i nuvarande form skrotas alltså i stort sett helt, med omedelbar verkan, och väldigt många av de drygt nittio tidskrifter som delar på stödet kommer att tvingas lägga ner. Saken avgörs i riksdagen på torsdag. Vi måste alltså agera snabbt. Försök gärna påverka situationen på alla de sätt du kan – protestera, sprid informationen och skriv gärna på detta upprop.