Releasefest

Fira det nya Gläntanumret tillsammans med oss och Jenin Grill Konsthall. Marit Kapla och Samira Motazedi finns på plats för att presentera sina bästa metoder och Jacek Smolicki håller en ljudvandring genom Kvillebäcken. Dessutom under kvällen: textilverk av Julia Kylén-Collins, soffprogram med Öppna Kanalen, Den Goda Byrån och Kasra Seyed Alikhani. Mikel Nilsson målar klart sin Kebabdjursmural. Projektioner, bar, musik, dans. Klockan 23 övergår det hela till Kulturnatta House Party på samma plats (inträde från kl 23, fram till dess gratis).

Tid: Fredag 29 okt, 16–sent. Plats: Jenin grill konsthall, Turbingatan 10, Hisingen, Göteborg.

Professorn, poeten och humorn

På årets bokmässa i Göteborg kommer Ulf Karl Olov Nilsson att berätta några av sina bästa vitsar och skämt och be Ola Sigurdson om en filosofisk och existentiell belysning på frågor kring humorns roll i våra liv. Samtalet streamas live på Bokmässan Play söndagen den 26 september kl 13 till 13:30 (länk till programpunkten här). Ett samarrangemang med Göteborgs Litteraturhus. 

Ola Sigurdson är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet och har nyss utkommit med trebandsverket Gudomliga komedier. UKON är poet och psykoanalytiker

Michael Azar i Eurozine

Ny publicering i Eurozine! Azars text ”Det rätta ordet”, som först publicerades i Glänta nr 1-2.20 En verktygslåda, finns nu att läsa på engelska under titeln ”The right word” på Eurozines hemsida. Länk här.

Och klicka här för att se Azar berätta mer om det rätta ordet i verktygslådans filmserie på instagram.

Samtalsserie om humorns historia och filosofi

I tre samtal bidrar idéhistorikern Cecilia Rosengren, litteraturvetaren Katarina Båth och psykoanalytikern och poeten UKON med varsin vinkel på det nyutgivna trebandsverket Gudomliga komedier. Nu på Youtube. Följ länken för att se samtalen på vår kanal.

Samtal med idéhistorikern Cecilia Rosengren om humorns utveckling från antiken till renässansen, med särskilt fokus på humor och genus, länk.

Samtal med litteraturvetaren Katarina Båth om tysk romantik, med särskilt fokus på humor och ironi, länk.

Samtal med UKON om mer samtida aspekter på humor, med särskilt fokus på psykoanalysen och vitsen, länk.

Gudomliga komedier: Humor och vitsen

I det nyutgivna trebandsverket Gudomliga komedier går Ola Sigurdson i dialog med en rad filosofer, författare och teologer ur historien för att närma sig de stora frågorna kring människans relation till humor genom tiderna. Vid tre livestreamade tillfällen framöver kommer Ola samtala med humorintresserade personer, som alla bidrar med varsin vinkel på varsin volym.

I kväll är det dags för seriens sista samtal! Ulf Karl Olov Nilsson kommer samtala med Ola utifrån den tredje volymen, som gör en mer samtida, filosofisk och existentiell belysning på frågor kring humorns roll i våra liv. UKON är poet och psykoanalytiker. Den här kvällens samtal kommer delvis handla om humor och vitsen, och kanske lite om skillnaden mellan poesi och en ordvits. Är den harmlösa vitsen så oskyldig som den kan verka?

Samtalet livestreamas från Göteborgs Litteraturhus scen kl 19:00 och det kommer finnas möjlighet att chatta in frågor. Välkomna! Evenemanget på Facebook

Gudomliga komedier: Humor och ironi

I det nyutgivna trebandsverket Gudomliga komedier går Ola Sigurdson i dialog med en rad filosofer, författare och teologer ur historien för att närma sig de stora frågorna kring människans relation till humor genom tiderna. Vid tre livestreamade tillfällen framöver kommer Ola samtala med humorintresserade personer, som alla bidrar med varsin vinkel på varsin volym.

Ikväll kommer litteraturvetaren Katarina Båth att samtala med Ola utifrån den andra volymen, som behandlar romantiken, och då framför allt den tyska. Katarina är litteraturvetare och disputerade vid Uppsala universitet 2017 på en avhandling med titeln Ironins skiftningar – jagets förvandlingar. Denna kväll kommer samtalet bland annat att handla just om humor och ironi. Vilka var romantikerna och vad var deras relation till humor och ironi? Var de ens särskilt roliga? Är det möjligt att tala om en romantisk humor?

Samtalet livestreamas från Göteborgs Litteraturhus scen kl 19:00. Välkomna! Evenemanget på Facebook

Gudomliga komedier: Humor och genus

I det nyutgivna trebandsverket Gudomliga komedier går Ola Sigurdson i dialog med en rad filosofer, författare och teologer ur historien för att närma sig de stora frågorna kring människans relation till humor genom tiderna. Vid tre livestreamade tillfällen framöver kommer Ola samtala med humorintresserade personer, som alla bidrar med varsin vinkel på varsin volym.

Ikväll kommer idéhistorikern Cecilia Rosengren för ett samtal om den första volymen, som behandlar tiden från antiken till renässansen. Samtalet kommer delvis att handla om humor och genus. Varför verkar det finnas så få kvinnor under antiken och medeltiden som skrev antingen humoristiskt eller om humor? Var existerar de tidiga spåren av det kvinnliga skrattet? Cecilia Rosengren är docent i idéhistoria vid Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar bland annat om tidigmoderna kvinnliga filosofer som Anne Conway och Margaret Cavendish.

Samtalet livestreamas från Göteborgs Litteraturhus scen kl 19:00. Välkomna! Evenemanget på Facebook

Samtal: Litteraturens slut?

Står vi inför litteraturens nära förestående slut eller mår den förträffligt? Två av det senaste årets mest omdebatterade böcker ser ut att ge diametralt olika svar på den frågan: Sven Anders Johanssons essä Litteraturens slut, och Lydia Sandgrens Augustprisade roman Samlade verk. Nu möts de för ett samtal om samtidslitteraturen i allmänhet och sina båda böcker i synnerhet. Samtalet livestreamas från Göteborgs Litteraturhus scen och det kommer finnas möjlighet att chatta in frågor. Välkomna!

Var: Facebook Live (länk här)
När: Torsdag den 20 maj kl 19:00

Gläntas verktygslåda: 17 filmer

Kan härskarens verktyg montera ner härskarens hus? Gläntas begreppsliga verktygslåda presenteras och utvärderas i ett samtal mellan två av numrets verktygsmakare och redaktörer, litteraturvetaren Matilda Amundsen Bergström och poeten UKON, och en testpanel bestående av juristen Tormod Otter Johansen och psykoanalytikern Eva Löwstedt.

Från Göteborgs Litteraturhus digitala scen på Bokmässan Play, söndagen 27 september kl 15–15:40. Samtalet kan även ses i efterhand här.

Köp Gläntas nummer ”En verktygslåda” här. Verktygslådan presenteras också i en serie filmer som går att se på instagram eller här på vår hemsida.