2012-06-04 | Mbembes föreläsning inställd


Achille Mbembe, som skulle föreläst på House of Win-Win nu på torsdag, har tyvärr blivit tvungen att ställa in sitt besök i Göteborg med kort varsel. Vi beklagar detta! Och passar på att istället tipsa om Clandestino-festivalens övriga föreläsningsprogram med bland andra Lina Ben Mhenni, Larissa Mann, Johanna Rytel, Elin Wikström och Makode Linde.