2016-09-19 | Öppet brev till Bok- och biblioteksmässan


Glänta har deltagit på bokmässan i tjugo år. Någon egen monter har vi aldrig haft, utan alltid delat den med andra mindre förlag och tidskrifter. Vi har fått många nya kompisar och även sålt en och annan publikation. Bokmässan har varit viktig för oss, men samtidigt har det varit en stor ekonomisk ansträngning att medverka, och varje år – ja, faktiskt – funderar vi på om det verkligen är värt denna ekonomiska möda.

Precis som ni beräknat brukar vi och många andra redan under mässdagarna ändå boka en monter till nästa år, eftersom det innebär en viss rabatt på monterhyran. I år känns det dock mer tveksamt än någonsin att göra det. Vad är det för slags mässa vi ska delta i, och betala för ett halvår i förväg (utan återbetalningsmöjligheter)? Till viss del är det förstås alltid en chansning, men förutsättningarna ser denna gång annorlunda ut.

I och med att den högerextrema veckotidningen Nya Tider nu närvarar på mässan – och dessutom har fått ovärderlig draghjälp av de förvirrade turerna kring en eventuell avbokning – är det inte svårt att föreställa sig att fler utgivare i samma anda kommer att söka sig till er framöver. De rasistiska och fascistiska aktörer som paraderar de offentliga platserna i kraft av yttrandefriheten använder samma argumentation, och allehanda tricks, för att inta de kommersiella rummen.

Er bokmässa är ingen offentlig plats, det är en kommersiell verksamhet. Och som sådan har ni onekligen lyckats. Kanske alltför bra? Den vara som ni sålt – och för den delen gjort stora insatser för – i alla år, yttrandefriheten, är nu så förknippad med bokmässan att det blivit ert ansvar att hantera den. Även i största allmänhet. Det är inte riktigt rättvist och vi förstår att det måste vara jobbigt, hela vägen till banken.

För att vi också fortsättningsvis, trots allt, ska välja att köpa en plats på mässgolvet behöver vi veta hur ni kommer att hantera det här rummet framöver. Vi vill veta i förväg vad vi kan förvänta oss och därmed vad vi ska göra med våra hyrda kubikmetrar. Det är inte så att vi nödvändigtvis alltid måste stå bredvid våra vänner eller likasinnade. Det finns många skäl att också ta plats i andra rum, men inte vilka som helst. Vi vill inte stå med nazister. Om vi trots deras närvaro skulle välja att vara på plats skulle vi stå mot dem, och då behöver vi förbereda oss på det. Så vad säger ni, ska vi boka en monter på söndag? Och i så fall börja förbereda oss på vad?

Göran Dahlberg, Linn Hansén & Richard Lindmark för tidskriften och bokförlaget Glänta

Idag har vi, Glänta, skickat ovanstående brev till Bok- och biblioteksmässans vd Maria Källsson med anledning av deras hantering av Nya Tiders närvaro. Vi hoppas att även andra som eventuellt tänker hyra en monter 2017 hör av sig till mässan med de frågor som de anser vara relevanta.

 

Svar från Bok- och biblioteksmässan den 20 september 2016

Till Göran Dahlberg, Linn Hansén & Richard Lindmark för tidskriften och bokförlaget Glänta

Tack för ert mejl/öppna brev!

Nya Tiders medverkan på Bokmässan har fått oproportionerligt stort utrymme i medierna. Det innebär att de fått oförtjänt stor uppmärksamhet kring detta faktum är vi rörande överens.

Bokmässan har alltid stått upp för människors lika värde och mänskliga rättigheter.
Vi tog initiativ till att Göteborg blev den första fristaden för förföljda författare i Sverige. Förra årets nobelpristagare i litteratur är en av dem. Vi har i många år samarbetat med Svenska Pen, Amnesty, SIDA, Svenska Institutet, Se människan och många andra.

Vi har inte slagit in på någon ny väg Vi kommer att noga följa Nya Tiders medverkan på Bokmässan. Om vi ser tendenser till hets mot folkgrupp eller annat som bryter mot lag och rätt kommer vi att ingripa.

Den 25:e september har vi satt in en ny programpunkt där vår hantering av turerna kring Nya Tider kommer att penetreras, kl 09:30 i sal J1. Ni är välkomna att delta.

Dessutom kommer vi efter mässan att göra en egen analys om hur det hela gått till och vilka lärdomar vi har fått av årets mässa. Vi kan däremot inte på förhand göra några utfästelser utan hoppas ni har förtroende för den processen och utgången när vi gjort vår analys tillsammans med för oss viktiga samarbetspartners.

Jag är glad för ni varit med oss som utställare i så många år och jag hoppas att ni även i fortsättningen vill hedra oss med att ställa ut. Jag hoppas vi ses under de närmsta dagarna och kan ha en fortsatt dialog efter Bokmässan där vi är intresserade av era synpunkter angående vårt förhållningssätt och gränsdragningar för framtida utställare.

Med vänlig hälsning

Maria Källsson