2015-06-13 | 2015-06-13 Vad återstår för mig att skriva om


Kanske borde jag sluta skriva den här bloggen. Migrationsverket verkar i sitt senaste beslut vilja bedöma och bestämma huruvida varje inlägg ska publiceras eller ej.

– Du kritiserar bara Iran för att du vill ha uppehållstillstånd

– Men du kritiserar dem inte på ett sådant sätt att det skulle utgöra någon fara för dig, du uppmanar inte till att regimen ska störtas

– Du kritiserar bara Sverige för att du är olycklig över din situation

– Du skriver alldeles för mycket om ditt privatliv, sådant kan vi inte förhålla oss till

Vad återstår då för mig att skriva om? Vad kan jag skriva som inte Migrationsverket läser som ett uttryck för mitt ”missnöje”, och som inte i sin tur gör dem missnöjda?

Kanske är det bättre om jag ber dem skicka mig ett ämne i veckan. Så ska jag skriva om exakt det. Jag skulle till exempel kunna ta min utgångspunkt i det där fotot som hänger på Migrationsverkets väggar och som ständigt återkommer i mina tankar, bilden av en blond kvinna med ett brett och intagande, välkomnande leende.